Vänligen läs våra

villkor

Köp av Herstal-produkter

En bindande överenskommelse ingås när du har lagt en order på en produkt genom någon av Herstals gränssnitt (såsom webbplatsen eller mobilapplikationen, i fortsättningen benämnt "webbplatsen") och godkänt villkoren, och Herstal har bekräftat ordern genom ett bekräftelsemail, varvid dessa villkor träder i kraft mellan parterna.

2.1 Beskrivning av Produkter

Vi tillhandahåller lampor och därmed relaterade tillbehör. Allt som säljs genom vår/dessa webbplats(er) härefter benämns kollektivt eller individuellt som "Produkt(er)". Mer information om Produkterna finns på webbplats(en).

2.2 Beställning av Produkter

Vi ber dig att beställa Produkterna i enlighet med instruktionerna på webbplatsen. När du lägger din order måste du ange viss information, såsom ditt namn, adress och faktureringsinformation. Det är ditt ansvar att all sådan information är korrekt, och du ska se till att sådan information hålls uppdaterad.

Herstal ska inte ha något ansvar för felaktig information som senare blir föråldrad. Herstal har ingen skyldighet att göra ansträngningar för att fastställa korrekt kontakt- eller leveransinformation.

Du kan uppdatera din information när som helst innan din produkt skickas genom att skicka ett e-postmeddelande till support@herstal.dk.

Efter att ha skickat din order genom att klicka på "bekräfta" eller "beställ" -knappen eller liknande på webbplatsen kommer vi att skicka dig en orderbekräftelse via e-post, varvid detta avtal träder i kraft. Om vi inte kan bekräfta din order informerar vi dig om detta via e-post och kommer inte att debitera dig något.

Vi har rätt att avböja eller justera en order från dig om du tillhandahåller oss oriktig, felaktig, ej aktuell eller ofullständig information vid beställningstillfället, eller av någon annan anledning utan något ansvar gentemot dig (förutom återbetalning av eventuell avgift som tas ut för sådan order). Detta ska även gälla om du inte följer dessa Villkor (t.ex. om du inte har betalat för Produkterna i tid) eller andra obligatoriska bestämmelser enligt lag. Vid förekomst av något av dessa händelser kommer vi att kontakta dig och begära att du åtgärdar ditt brott mot dessa Villkor.

Hänvisning till några Produkter på vår/dessa webbplats(er) innebär inte eller garanterar inte att de kommer att vara tillgängliga när som helst du lägger en order. Specifika Produkter är föremål för tillgänglighet, och vi förbehåller oss rätten att införa kvantitetsbegränsningar för alla order, att avvisa hela eller delar av en order, och att sluta erbjuda vissa Produkter, allt av vilken anledning som helst och utan något ansvar gentemot dig eller någon tredje part.